เรียนหนึ่งได้ถึงสองกับ “พระกุมารเยซูวิทยา” โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ให้ทางเลือกกับผู้เรียนได้มากกว่า

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ

                ปกติแล้วการเรียนในสายอาชีพ เมื่อเรียนครบหลักสูตร สิ่งที่จะได้รับคือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อใช้สำหรับหางานทำ หรือเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งในการหางานนั้น วุฒิปวช. มักจะได้เปรียบกว่าการมีวุฒิม.ปลาย สายสามัญ เพราะถือว่ามีประสบการณ์ทำงานที่มากกว่า แต่สำหรับการเรียนต่อ ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ทำให้นักเรียนที่เลือกเรียนสายอาชีพมาตลอด 3 ปี อาจเลือกมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาได้ไม่มากเท่าคนจบม.ปลาย

                อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้กำลังมีทางออกที่ดีกว่าเดิม เพราะโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพอย่าง โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา (CHIJ) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ‘เรียนหนึ่งได้ถึงสอง’ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เรียนหนึ่งได้ถึงสองที่โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ

                การเรียนหนึ่งได้ถึงสองในที่นี้คือ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป เมื่อเรียนหลักสูตรครบ 3 ปีแล้ว ผู้เรียนจะได้รับทั้งใบประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ควบคู่กับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา เพียงลงเรียนตามวิชาภาคบังคับตลอด 3 ปี เข้ารับการฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาปีสุดท้าย ลงเรียนเรียนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ทั่วไป และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรปวช. และม.ปลาย

                หลักสูตรนี้จึงทำให้ผู้เรียนที่ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ พระกุมารเยซูวิทยา จะได้รับทั้งความรู้ทางด้านเลขานุการและภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการเรียนต่อที่กว้างขวางมากขึ้นด้วย นับเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ที่สร้างโอกาสอันดีให้ผู้ที่อาจจะค้นพบความฝันของตนเองช้ากว่าผู้อื่น และผู้ที่อยากต่อยอดทักษะความรู้ให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ความแตกต่างของการเรียนหนึ่งได้ถึงสองและกศน.

            แม้ว่าวุฒิม.ปลายที่ได้รับจะใกล้เคียงกับการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่ที่ โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ พระกุมารเยซูวิทยา มีข้อแตกต่างกว่า อาทิ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกบริเวณโรงเรียนที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้ รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สามารถเรียนหนึ่งได้ถึงสองในราคาที่ไม่ต้องบวกเพิ่มเป็นสองเท่า

‘พระกุมารเยซูวิทยา’ โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ให้มากกว่า

            นอกจากการเรียนหนึ่งได้ถึงสองแล้ว ที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ยังมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบอินเตอร์เนชั่นแนล คือไม่เพียงแค่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เสมือนใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาที่มากกว่าการท่องจำตามตำรา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หลายคนจดจำได้ว่าพระกุมารเยซูวิทยา เป็นโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่ปั้นเด็กสู่การเรียนต่อ และทำงานในสถาบันอินเตอร์ได้เยอะมาก

                “จบมา 20 ปีแล้วค่ะ ยังคิดเลยว่าโชคดีมากที่ได้เรียนที่นี่เพราะได้รับคำชมเสมอว่า ภาษาดี เหมือนคนเคยเรียนต่างประเทศ” คอมเมนต์จากคุณ cec2545 ศิษย์เก่า (https://pantip.com/topic/32777693)

                โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ พระกุมารเยซูวิทยา พร้อมเป็นผู้ช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ มีโอกาสทางการศึกษาที่กว้างขวาง และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ทำความรู้จักโรงเรียนให้มากขึ้นได้ที่ https://ijconvent.ac.th/th/ หรือสมัครเรียนคลิก https://www.ijconvent.ac.th/th/admissions.php